Apie mus

Mokyklos vizija

Kupiškio r. Alizavos pagrindinė mokykla – mokinių, jų tėvų ir mokytojų bendruomenė-savo veiklą grindžianti demokratiniais principais, ugdymo procese taikanti pažangias technologijas, puoselėjanti etninę kultūrą, auginanti emociškai brandžią ir fiziškai aktyvią asmenybę šiuolaikiniam besikeičiančiam gyvenimui.

 

Mokyklos misija

Formuojant vertybines nuostatas, ugdyti mokinį, suteikiant jam kokybišką  pradinį, pagrindinį išsilavinimą.  

 

 

Mokyklos istorija

  • 1910 metais įkurta pradinė mokykla. Pirmasis Alizavos pradinės mokyklos mokytojas buvo  Kazimieras Maldutis.

  • Mokykla 1950-1951 metais išaugo į septynmetę.

  • 1957-1958 m.m. - tapo Alizavos vidurine mokykla.

  • 1960-1961 m.m. išleista I abiturientų laida. 

  • Iki 2001  metų mokykla išleido  40 laidų abiturientų.  

  • Nuo 2001 metų liepos 1 dienos  mokykla tapo pagrindine  (Alizavos pagrindinė mokykla).

  • Ilgus metus mokyklai vadovavo mokyklai Stanislovas Rugaitis, Janina Tamošiūnienė.

  • Nuo 1986 metų mokyklai vadovauja Gintaras Paškauskas.

Šiuo metu mokykloje mokosi 82 mokiniai. Dirba 26 mokytojai, iš jų  6 mokytojai metodininkai ir 17 vyresniųjų mokytojų.

Mokykla didžiuojasi savo mokytojais ir mokiniais.

Aktyviai dalyvaujame įvairiose olimpiadose ir konkursuose, daug keliaujame, populiariname pėsčiųjų, vandens, dviračių bei kalnų turizmą.

Galime pasigirti jaukia mokyklos biblioteka ir skaitykla. Nuo 2000 metų leidžiamas nuotaikingas mokyklos laikraštukas „Šratinukas“, 2012 m sukurta internetinė laikraštuko svetainė:  http://sratinukas.wixsite.com/sratinukas1

Nors esame „maži“, tačiau turime daug draugų. Bendradarbiaujame su  Kupiškio rajono Salamiesčio, Šimonių ir Skapiškio pagrindinėmis mokyklomis, Kupiškio rajono Subačiaus gimnazija, Kupiškio Lauryno Stuokos - Gucevičiaus gimnazija ir Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija, Anykščių r. Traupio pagrindine mokykla.

Mokykloje  veikia dailės, medžio drožybos, miškininkų, turistų, žurnalistų, dviratininkų ir motorolerių vairuotojų būreliai. Jaunieji turistai dalyvauja respublikinėse jaunųjų turistų stovyklose, kategoriniuose vandens ir pėsčiųjų žygiuose.