Administracinė informacija » Planavimo dokumentai

2018 - 2020 m. strateginis planas

2018 m. veiklos planas

2018 m.veiklos užduotys 

2018 - 2019 m.  ugdymo planas 

2019 - 2020 m. ugdymo planas 

                        pradžia

                         tęsinys

2019 m. veiklos planas

2020 m. veiklos planas 

2020-2021 m.m. ugdymo planas

                                pradžia

                                tęsinys

 2021-2023 m.m. strateginis planas

                                pradžia

                                tęsinys   

2021-2022 m.m. ugdymo planas

                             pradžia

                             tęsinys 

                             pabaiga             

2021 m veiklos planas 

2022-2024 m strateginis planas

2022 m veiklos planas