Administracinė informacija » Darbo užmokestis
Pareigybės pavadinimas

Vidutinis mėnesio darbo užmokestis

( 2021 m. I ketv; II ketv; III ketv., IV ketv. bruto,EUR)

Direktorius 2113,11     2208,47   2160,81   2219,05
Skyriaus vedėjas  973,50       973,97   1021,44    1022,18
Mokytojas   792,67      659,00     745,47     875,06
Mokytojas (ikimokyklinio ugdymo) 1343,10    1721,17   1783,18   1783,15
Mokytojo padejėjas   195,85      204,09     210,09     210,17      
Socialinis pedagogas   259,62      259,61     328,03     328,03
Logopedas   319,49      319,26     355,37     355,40
Statinių priežiūros darbininkas   642,00      642,00     642,00     642,00
Ūkvedys 1015,13    1014,70   1040,92   1071,74
Valytojas   642,00      642,00     642,00    642,00
Vairuotojas   983,15    1024,71     979,50   1037,05
Kiemsargis   642,00     642,00      642,00     642,00
Kompiuteristas   506,22     462,50      486,75    487,14                            
   

 

 

Informacija atnaujinta 2021-12-23

 

Apmokėjimo sistema