Administracinė informacija » Darbo užmokestis
Pareigybės pavadinimas

Vidutinis mėnesio darbo užmokestis

( 2018 m. I ketv; II ketv; III ketv., IV ketv. bruto,EUR)

Direktorius 927,70       937,90       974,12
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 392,20       392,20       395,51
Mokytojas 445,58       449,13       481,82
Auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas 397,50       396,50       403,72
Mokytojo padejėjas 234,30       234,53       234,54
Socialinis pedagogas 373,65       373,65       373,65
Bibliotekininkas 573,73       572,44       577,44
Logopedas 151,05       151,05       136,81     
Ūkvedys 608,05       479,32       465,93
Valytojas 400,57       400,00       399,93
Vairuotojas 596,25       594,77       594,77
Kiemsargis 400,00       400,00       401,17
Statinių priežiūros darbininkas 400,00       400,00       400,00
Kompiuterininkas 285,69       232,18       227,20

 

 

Informacija atnaujinta 2017-09-01

 

Apmokėjimo sistema