Administracinė informacija

NUOSTATAI

Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos nuostatai (patvirtinta 2018 m. balandžio 26 d.)

Darbo tvarkos taisyklės (patvirtinta 2016 m. gruodžio 14d.)

Priėmimo į mokyklą tvarkos aprašas / Prašymas priimti į mokyklą

Bendrieji kalbos ugdymo reikalavimai

Saugios elektroninės erdvės taisyklės 

 

Mokinių elgesio taisyklės

I. Moksleiviai privalo:

 

1. Kiekvienas moksleivis privalo stropiai ir sąžiningai mokytis pagal savo gabumus.
2. Nevėluoti į pamokas.
3. Sistemingai ir stropiai mokytis.
4. Pamokose turėti visas reikalingas mokymosi priemones.
5. Kabinetuose mokyklos priemonėmis naudotis tik leidus mokytojui ir susipažinus su saugaus darbo taisyklėmis.
6. Išeiti iš pamokos, tik mokytojui leidus.
7. Pasibaigus pamokai palikti tvarkingą darbo vietą.
8. Mokiniai, atleisti nuo kūno kultūros pamokos, privalo stebėti pamoką iki jos pabaigos neišeinant iš sporto salės ar sporto aikštelės.
9. Mokiniai atsako už darbo vietą, duotų priemonių saugumą, tvarką, švarą.
10. Pamokų metu mobilaus ryšio telefonais bei kitomis technologinėmis priemonėmis (grotuvais) naudotis griežtai draudžiama, jie turi būti išjungti.
11. Moksleivio apranga ir šukuosena privalo atlikti akademišką mokyklos atmosferą, nekelti negatyvių pojūčių ar neigiamų emocijų.
12. Gerbti mokytojus, klausyti jų nurodymų, drausmingai elgtis pamokoje.
13. Eidami iš mokyklos ir į mokyklą mokiniai privalo laikytis saugaus eismo taisyklių.
14. Viršutinius drabužius (striukes, paltus) palieka mokyklos rūbinėje.
15. Kasmet profilaktiškai tikrintis sveikatą, vykdyti sanitarijos ir higienos normų reikalavimus.
16. Laikytis bendrabūvio principų pertraukų, renginių, išvykų metu, padėti adaptuotis specialiųjų poreikių mokiniams.
17. Moksleivių ir mokytojų santykiai grindžiami humanizmu ir demokratiškumu, vienas kito įsitikinimų, požiūrių tolerancija.
18. Savo vietą klasėje kiekvienas moksleivis prižiūri pats. Radęs sugadintą inventorių, tuoj pat praneša kabineto vedėjui. Kitais atvejais už sugadintą inventorių atsako pats mokinys (sutvarko arba atlygina materialinę žalą).

II. Moksleiviams draudžiama:


1. Vartoti alkoholį, narkotines ir psichotropines medžiagas mokyklos patalpose, jos teritorijoje, atvykti į mokyklą apsvaigus nuo alkoholio, narkotikų ir kitų psichotropinių medžiagų, prekiauti jomis, platinti literatūrą šiomis temomis.
2. Mokykloje ir jos teritorijoje žaisti azartinius žaidimus.
3. Keiktis, šiukšlinti mokyklos patalpose ir aplinkoje.
4. Savo elgesiu sukurti kitiems ir sau pavojingas situacijas, suteikti fizinį skausmą ar moralinį pažeminimą.
5. Valgykloje draudžiama triukšmauti, stumdytis, pasisavinti kitų valgį, trukdyti valgyti kitiems, palikti nenuneštų indų, nesutvarkytų stalų.
6. Vyresniųjų klasių mokiniams draudžiama į mokyklą, joje vykstančius renginius kviestis pašalinius, mokykloje nesimokančius, nedirbančius asmenis, be auklėtojo ar mokyklos vadovo leidimo.
7. Laisvos pamokos metu išeiti iš mokyklos teritorijos.
8. Viešai demonstruoti intymius draugystės santykius.
9. Naudotis įvairiais elektros prietaisais ar jų pakrovėjais, be mokytojo leidimo.
10. Mokyklos teritorijoje vaikščioti per gėlynus, gazonus, laipioti ant suoliukų.
11. Rūkyti mokykloje, jos teritorijoje ir prieigose.

 

Informacija atnaujinta 2017-10-31